Distilleertoestel van oplosmiddelen

De distillatie apparaten FORMECO maken mogelijk de behandeling en recuperatie van de oplosmiddelen per distillatieproces. Verchillende series en modelen, volgens de capaciteit of het type van distillatie, zijn beschikbaar in functie de natuur en hoeveelheid van oplosmiddelen te behandelen.

Schéma de recycleur de solvants

Résidus séparés après traitement par un recycleur de solvants

Meer info op onze web-site www.ecosystemes.be rubriek "distilleertoestel van oplosmiddelen"